Friday, 27 April 2012

Muqaddimah-Wadah Tarbiah


Segala puji hanya milik Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon pengampunan kepada-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, tidak akan ada pula yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi tidak ada Dzat yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah.

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

(Sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, Kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru (dalam agama), dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka).

Blog yang berada di hadapan para pembaca sekarang adalah bahan yang digunakan penulis untuk menerangkan jalan kebenaran, mengingatkan dari jalan-jalan syaitan yang menipu dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Mengajak untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh-Nya atas keterbangunan dari kelalaian dan kesedaran untuk kembali kepada agama yang hanif. Semoga penulis dan para pembaca dianugerahkan jalan yang lurus oleh Allah, jalan istiqamah di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah.

Dan penulis menamakan blog ini sebagai,

WADAH TARBIAH

Blog ini hanya disajikan apa adanya, masih banyak kekurangan dari segi penulisan sebagai karya ilmiah. Akan tetapi, harapan penulis semoga blog ini bermanfaat bagi setiap yang membacanya. Amin.

No comments:

Post a Comment

Perlukan kritikan...
Cadangan penambahbaikan...
Idea dan lontaran pendapat...
Terima kasih :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...